ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Заплащане на такси

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с  разпространението на COVID-19  на територията на страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб Ви уведомявам, че посещенията на децата в детските ясли и градини са преустановени до 29.03.2020 г.

 

Необходимо е от ваша страна  да следите на сайта на детската градина за информация и новини, отнасящи се до развитието на епидемичната ситуация в страната и ДГ.

 

Поради зачестилите запитвания от Ваша страна Ви уведомявам, че срока за заплащане на таксите се удължава до приключване на извънредното положение, но дължимите месечните такси ще се плащат по банков път по сметката на градината.

Това може да стане като спазвате следните инструкции:

 1. Влизате в електронния дневник на детската градина: www.edg.bg 
 2. Натискате бутон "ВХОД" , след което избирате "ВХОД ЗА РОДИТЕЛИ", тук  е необходимо да въведете код за достъп. Всеки родител има генериран такъв код. В случай, че не сте получили своя се обърнете към преподавателите в съответната група, за да Ви го предоставят.
 3. След вход в системата, изберете меню такси и съответния месец
 4. За всеки месец има подробна информация за извършване на плащане по банков път, като системата, може да Ви генерира и платежно в PDF. Моля, попълвайте всички реквизити коректно.

ВАЖНО! Сумата трябва да се преведе с точност до стотинка!

 1. Справка за дължимите такси можете да получите и по телефона, в този случай моля, използвайте следните реквизити за плащане:
 • Титуляр на сметката: ДГ "Слънце" - Вършец
 • IBAN: BG66 UBBS 8002 3114 0017 10
 • BIC: UBBS BGSF
 • Име на банката: ОББ АД
 • Основание: Такса за ( име на месеца и година ) на ( име на дете )
 • Пояснение: ( име на групата )
 • Задължено лице: ( име на родител )
 • Сума:  ( след справка по телефона )

За справки по дължими такси :

 • лице за контакт: Светлана Аврамова
 • телефон: 0893860794
 • email: odzslunce@abv.bg 

ВАЖНО !  Превеждат се само месечни такси, а НЕ СУМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ