ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Бюджет

Отчет на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет към 31.12.2020 г. - COVID-19

Отчет 09.2020 г.

Отчет 03.2020 г.

Бюджет ДГ 2020 г.

Отчет 12.2019 г.

Отчет 09.2019 г. 

Бюджет 2018

Отчет 01.03.2018 г.

Отчет 06.2018 г.

Отчет 09.2018 г.

Отчет 12.2018 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет 03.2019 г.

Отчет 06.2019 г.

Прикачени документи

Вътрешни правила за изпълнението на СФУК в ДГ "Слънце"
Обяснителна записка към отчет на бюджет 2024 към 31.03.2024 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г.
Обяснителна записка към отчет на бюджет 2023 към 31.12.2023 г.
Отчет на бюджета към 31.12.2023
Отчет на бюджет 2023 към 31.12.2023
Обяснителна записка към отчета 2
Обяснителна записка към отчета 1
Отчет на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет на изпълнението на бюджет 2023 към 30.09.2023 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.
Обяснителна записка към изпълнението на бюджета през четвъртото тримесечие на 2022 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет на изпълнението на бюджета през трето тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка към отчета към 06.2022 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към м.06.2022 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към м.06.2022 г.(1)
Обяснителна записка към отчета към 31.03.2022 г.
Отчет на изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.
Бюджет на ДГ за 2022 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 по ЕП през четвъртото тримесечие на 2021 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 през четвъртото тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджета към 31.12.2021 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет на изпълнението на бюджета през трето тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка към отчет на бюджет 2021 през първото полугодие
Отчет за изпълнението на бюджет 2021 през първото полугодие
Обяснителна записка към отчета на бюджет 2021 към 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 през първото тримесечие на 2021 г.
Обяснителна записка към отчета на бюджет 2020 към 31.12.2020 г.
Бюджет на ДГ за 2021 г.