ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Обществен съвет

Състав на съвета

Председател:

- Вера Илиева - родител,

Членове:

- Марияна Димова - родител, за Първа група

- Петя Василева - родител , за Втора група

- Таня Иванова - родител, за Трета група 

- Спас Зарчев - за ОбА- Вършец