ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Екип

Екип на ДГ Слънце:

Диана Симеонова Георгиева - Директор,

ОКС Магистър по Предучилищна педагогика,специалност Музика,Специализация по МОРЕ,  III ПКС и Магистър по Психология

Татяна Стефанова Григорова - Томова - Главен учител,

ОКС Магистър по ПП,специалност Музика, IV ПКС

Цветомира Милкова Цветанова -  учител в ДГ - кв. Заножене,

ОКС Професионален бакалавър по ПНУП,

Нина Найденова Кънчева - Старши учител,

ОКС Магистър по ПП, с IV ПКС

Теменужка Евтимова Търничкова - Старши учител,

ОКС Магистър по ПНУП, с IV ПКС

Валя Георгиева Ангелова - Петрова - Старши учител,

ОКС Магистър по ПНУП, с IV ПКС

Миланка Иванова Христова - Учител в ДГ - с. Долно Озирово,

ОКС Професионален Бакалавър по ПП

Елеонора Ивайлова Трифонова - Старши Учител,

ОКС Бакалавър по ПНУП, с V ПКС

Латинка Петрова Миронова - Учител,

ОКС Магистър по ПНУП, с  V ПКС

 Aнтоанета Ангелова Алексиева - Старши учител,

ОКС Магистър по ПП, IV ПКС

Петя Тошкова Ташева- Борисова - Старши учител в ДГ - кв. Заножене,

ОКС Магистър по ПНУП, с IV ПКС

Таня Ангелова Иванова - Старши Учител,

ОКС Магистър по ПНУП,с IV ПКС

Надежда Лазарова Иванова - Старши учител в ДГ-с. Долно Озирово,

ОКС Бакалавър по ПП