ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Новини

Проект, финансиран от ЦОИДУЕМ гр. София

Същност, цел, методология и устойчивост

Протокол 22 от 10.03.2021 г. на ОбС- Вършец

Без такси за храна за 5 - 6- годишните деца от от подготвителните групи в задължително предучилищно образование на ДГ "Слънце"

Месечна целева помощ

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:   Изисквания:   1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да ...

Заплащане на такси

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с  разпространението на COVID-19  на територията на страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния ...

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

  Обява   Заповед за нзначаване на комисия    Заповед за определяне на ...