ДГ Слънце
Детска градина в град Вършец

Групи

Яслена група

Първа група "Мечо пух"

Втора група "Калинки"

Трета ПГ "Смехоранчета"

Четвърта ПГ "Сладурчета"

Смесена / разновъзрастова/ група "Звънче" в кв. Заножене

Смесена / разновъзрастова/ група "Червената шапчица" в с. Долно Озирово